En sammansmältning av spel och kultur i Göteborgs nattliv