Spektakulära ljuspromenaden Winter Lights har öppnat på Gunnebo Slott och Trädgårdar

Det unika konceptet Winter Lights har öppnat på Gunnebo Slott och Trädgårdar. – Vi tycker det är roligt att designteamet bakom Winter Lights har plockat upp detaljer från Gunnebo eller slottets historia och gjort flera platsspecifika installationer, säger Johanna Lindén, intendent på Gunnebo Slott och Trädgårdar.

Genom ljusinstallationer kan du uppleva de imponerande sfinxerna som en gång vaktade ingångarna till den norra gårdsplanen framför Slottet. De sex sfinxerna är inspirerade av akvareller målade av Gunnebo-arkitekten Carl Wilhelm Carlbergs medhjälpare Justus Fredrik Weinberg runt sekelskiftet 1800.

Sfinxer, vanligtvis förknippade med Egypten och äldre högkulturer, blev populära i Europa under renässansen och fortsatte att vara det. De dekorerade ofta entréer eller gravplatser för betydande personer, enligt Johanna Lindén, intendent och historiker på Gunnebo Slott och Trädgårdar.

En annan ljusinstallation visar en trädgårdsmästare i arbete och ett uppklätt herrskap på promenad. Gunnebo har tre olika trädgårdstyper: en franskinspirerad trädgård, en engelsk landskapspark och två stora köksträdgårdar, enligt Lindén.

Den 1,5 km långa promenaden som utforskar Gunnebos kulturarv öppnar den 17 november och ger besökare i alla åldrar möjlighet att njuta av årstiden. Trots att liknande ljuspromenader finns i Nordamerika och Europa blir Winter Lights på Gunnebo en unik upplevelse, där 1700-talsmiljön möter modern ljusteknik. Temple Live Entertainment (TLE), i samarbete med Gunnebo, står bakom detta initiativ.

Winter Lights erbjuder över ett dussin specialgjorda ljusinstallationer, ett ljudlandskap för en sensorisk upplevelse och noggrant utvalda förfriskningar längs leden. Promenaden tar 90 minuter och besökare bokar tider i 20-minutersintervaller för att undvika trängsel.

För att minimera påverkan på landskapet och vara hållbara använder Winter Lights LED-belysning och rena bränslegeneratorer. Gunnebo, som har hållbarhetspriser och KRAV-certifieringar, fokuserar på att bevara naturen och kulturarvet.

Intäkterna från Winter Lights återinvesteras i underhåll av Gunnebo som betraktas som ett stilrent exempel på nyklassicistisk byggnadskonst. Sedan 1949 ägs det av Mölndals stad.

Hur har designteamet bakom Winter Lights lyckats integrera detaljer från Gunnebo Slotts historia i de platsspecifika ljusinstallationerna? Kan du ge några exempel på hur besökarna kommer att kunna uppleva och förstå slottets kulturarv genom dessa installationer?

– På Gunnebo förekommer många gripar som dekorativa element, till exempel i dörröverstycken. Sfinxer fanns också och de vaktade de tre ingångarna till den närbelägna gårdsplanen framför slottet. Ett antal figurer är också ljussatta och de är ”urklippta” ur ett antal akvareller som föreställer Gunnebo runt sekelskiftet 1800. Så de är i någon mån också platsspecifika. Vi ser herrskapet som ägnar sig åt tidens favoritsport, att promenera, och vi ser en arbetande människa, en trädgårdsmästare med skottkärra. Ute i landskapet möts besökaren av ljussatt småvilt, i interaktiva installationer, som indikerar att Gunnebo ligger på landsbygden med ett rikt naturliv och många skyddade arter, berättar Johanna Lindén. 

Vilken del av arbetsprocessen har varit mest givande för dig, och vilken del har du upplevt som mest utmanande?

– Gunnebo är en känslig miljö och vi har ett evighetsperspektiv vad gäller bevarandet. Självklart har det inneburit visst slitage på platsen med maskiner och installationer, men teamet har uppträtt med stor respekt för det.