Annons ↓ Annons ↑

Nevven Gallery: ”Vi vill inte att du ska gilla allt vi visar”

Alina Vergnano och Mattia Lullini lämnade Italien för Köpenhamn och landade tillslut på Bangatan i Majorna. Sedan starten 2015 har Nevven Gallery bara fortsatt att växa och i utställningslokalen finner en samtidskonst från såväl svenska som internationella konstnärer.

När Alina och Mattia var nyinflyttade i Göteborg letade de efter en studio och på så sätt fann de lokalen som skulle komma att bli Nevven. Idén om att de ville göra något som interagerade med staden fanns med dem sedan starten för galleriet som initialt fungerade som både ateljé och galleri. De ville skapa en mötesplats med events och utställningar där personer med liknande intressen kunde mötas och det tog inte lång tid innan ryktet om Nevven spred sig.

– Vi kände tidigt att galleriet var viktigt för oss. När vi flyttade till Göteborg märkte vi att det var annorlunda jämfört med Köpenhamn. De konstnärer och utställningar som vi själva hade velat se i Göteborg visades inte här och det var svårt att se de internationella utställningar som vi annars skulle ha sett. Den konstnärliga scenen var i behov av ett ställe där konstnärer kunde mötas och arrangera utställningar, säger Mattia.

– I slutet av vårt första år som galleri fick vi ekonomiskt stöd från staden. De började märka vad vi försökte skapa och göra. Till vår stora förvåning. I Italien är det verkligen inte så. Det var en stor förbättring för då kunde vi flytta vår studio, använda hela ytan och enbart ha gallerit här, berättar Alina.

Galleriet har dels inspirerats av Mattias uppväxt i Italien, då fanns det mindre scener där en som besökare kunde möta konstnären som ställdes ut i galleriet. I Göteborgs konstsväng saknades detta och det fanns även en skillnad i distansen mellan konstnärerna. Den utomstående kanske skulle kunna tro att alla konstnärer i stan känner varandra men istället kom konstnärerna till Nevven och bad om att bli presenterade för varandra. Först blev Mattia och Alina förvånade, de trodde snarare att det skulle vara tvärtom – inte att det var dem som skulle introducera konstnärerna för varandra. Nevven kom snabbt att fylla en lycka i Göteborgs konstliv.

Foto: Therese Frisk

Göteborgs konstscen är dessutom mycket mer lokal än vad Alina och Mattia tidigare upplevt i exempelvis Italien och Köpenhamn. Något som är både på gott och ont.

– I Köpenhamn och Stockholm är det ett stort utbyte mellan städerna och USA men här är det inte så många gallerier som jobbar på den nivån. Det finns lite utrymme för utbyten till och med i mindre projekt. Det känns som att det inte har varit ett sådant stort utbyte med omvärlden eller ens Europa. Det är konstigt. Vi saknade den lättillgänglighet till internationell konst som vi var vana vid, berättar Mattia.

– En annan stor skillnad är hur vi tilläts forma projektet tillsammans med de offentliga institutionerna. Det hade aldrig varit möjligt i Italien, eller ens de flesta andra europeiska städer. Den svenska välfärden och uppmärksamheten från institutionerna som stöttade projektet har varit så viktigt för hur vi kunde strukturera upp projektet. Vi behövde inte tänka på att göra om konceptet till en vinstdrivande affärsidé. I Italien så hade det varit det enda sättet att genomföra projektet på. Här har vi kunnat göra ett projekt som har fått möjligheten att behålla fokuset på sättet vi behandlar konstnärerna på och på utsättningarnas kvalitet istället för att ha ett fokus på hur mycket konsten vi ställer ut kommer att sälja. Det är tack vare hur det svenska systemet är byggt som vi har kunnat bygga upp ett projekt som överträffar våra allra vildaste föreställningar och drömmar, säger Alina.

Något de saknat är dock initiativ från unga konstnärer. Avsaknaden av detta förvånade dem då Göteborg har såväl Valand och HDK som Chalmers och Göteborgs Universitet. Nu tycker de dock att det äntligen börjar hända saker, allt fler vågar och fler konstprojekt sker i projektform utanför institutionerna.

– Med Nevven ville vi ge ett gott exempel och visa att det inte behöver vara så svårt att göra något i den här staden. Det är viktigt då konstvärlden, precis som musikvärlden och andra kulturfält är så beroende av hur aktiv scenen och dess initiativtagare är. Om det finns ställen som konstnärer kan testa nya saker på och växa hos så gör det stor skillnad. En aktiv konstscen är något som påverkar konst på alla nivåer, säger Mattia.

Emma Kohlmann, Plus One and Alone Again

Att de båda är konstnärer gör att de förstår vikten av sammanhang som en kan möta likasinnade i. Alina har sin studio i Majorna men jobbar även internationellt, ritar och gör skulpturer medan den dagliga driften av galleriet numera är lagd på Mattia, trots att Allina fortfarande är med på ett hörn. Mattia å andra sidan har arbetat som konstnär i nästan ett decennium och har sedan förra sommaren övergått till att vara en konstnär på sabbatsår.

– Jag har inte satt min konstnärskarriär åt sidan men jag har skapat tid så att jag kan ägna mig åt galleriet fullt ut. Det har varit så sedan starten, galleriet har alltid växt och överträffat våra förväntningar. Vi ville ha ett kul och avslappnat ställe där vi kunde ha utställningar lite då och då. Nu har vi ett regelbundet och konstnärsdrivet galleri som har växt till ett internationellt erkänt galleri. Under det senaste året så har vi inte kunnat ha heltidsjobb som konstnärer och gallerister parallellt. Det var jättemycket jobb och vi tvingades att välja mellan att stänga eller att en av oss skulle ägna sig åt galleriet på fulltid. Jag älskar det här projektet, vad det har gett oss hittills och hur det fortfarande växer.

Variation och mångfald är något som kännetecknar Nevven som galleri. Här möts en av all möjlig sorts konst och material. Urvalet är modigt och pricksäkert och de blandar stora namn som Emma Kohlmann vars konst är erotisk, poetisk och analyserande och Devin Troy Strother – en konstnär som behandlar tematik som vara afroamerikan i USA och som rent nivåmässigt överträffar alla de tidigare ställt ut. Lagom till Nevvens fjärde födelsedag kommer även Devin Troy Strother att göra ett performance som till skillnad från hans vanliga och mer kommersiella utställningar lär bli något helt unikt och platsspecifikt. Samtidigt ger Nevven även plats åt de mer oetablerade konstnärerna.

– Vi gillar att ha en öppen inställning till de former och uttryckssätt som konst kan ta.Vi gillar att arbeta med konstnärer som är drömsamarbeten men vi gillar även att ta in konstnärer som är i början av sin karriär. Vi gillar att visa allt möjlig och tycker inte om att specificera oss till ett medium. Det gör det mer intressant för oss men även för besökarna. Vår publik är lite av en utmaning. Många gallerier är ganska så konsekventa i vad de visar och det är klart att vi har en viss smak men vi gillar även att blanda. Vi vill inte att du ska gilla allt vi visar. Ibland är det bra att bli överraskad.Vi vill ge ett vidgat spektrum av konst, säger Alina.