Annons ↓ Annons ↑

Det första numret av TV Guide publiceras. Tidning…

Det första numret av TV Guide publiceras. Tidningen har sedan dess varit den i särklass mest lästa i USA, och en stor orsak till att analfabetismen inte är mer utbredd än vad den är idag.