Annons ↓ Annons ↑

Guide över hur du spelar på miljonlotteriet

Om du är ute efter svaret på frågan “hur miljonlotteriet arbetar med marknadsföring” så har du kommit rätt.

I denna recension så ska vi fokusera på att förklara hur Miljonlotteriet lyckat med att tiodubbla sin försäljning av lotter tack vare satsningen på den digitala delen av marknadsföring. Man har idag nästan helt sadlat om och valt att rikta alla sina resurser mot att marknadsföra Miljonlotteriet inom den digitala världen och praktiskt taget valt att överge den traditionella delen av marknadsföringen på grund av dalande siffror när det kommer till det traditionella sättet att marknadsföra sig på.

Nykterhetsrörelsens lotteri som den kallas i folkmun har bestämt sig för att byta fokus efter att man upptäckt att deras insatser gällande den digitala delen av marknadsföringen mynnat ut i väldigt lovande resultat. Som redan nämnts så har man mäktat med att tiodubbla sin försäljning på endast en enda kalenderår vilket är något som även de mest lyckade aktörer kan skryta med.

Man har således bytt sin fokus och lägger mer kraft på att skapa långsiktiga relationer med sina kunder. Tidigare så jobbade man hårt med att locka över kunderna till deras prenumerationssystem av lotter genom att ringa upp personer via telefon. Dock så anser man den metoden vara förlegad och satsar alltså alla sina resurser på den digitala marknadsförings delen.

Om du inte är bekant med miljonlotteriet så är det en av det äldsta lotteri aktörer som startade för mer än 50 år sedan. Detta i ett led för att jobba mot olika former av missbruk såsom alkohol- och drogberoenden. Det är just själva grundiden med det hela och svarte på dess benämning som nykterhetsrörelsen.

Denna satsning på den digitala kommer knappast som en överraskning med tanke på att det virtuella blir mer och mer av vår vardag. Dock så skiljer man sig från andra aktörer i from av att deras marknadsföring inte är i närheten av att vara aggressiv jämfört med deras konkurrenter.

På grund av deras välrenommerade rykte så verkar det ändå ha medfört en stor effekt eftersom potentiella kunder känner igen dess varumärke och är medvetna om vad det arbetet för att uppnå. Deras marknadsföring ämnar inte locka kunder till varje pris utan att med hederliga, schyssta och rena marknadsföringsmetoder få personer intresserade av att delta i lotteriet för att främja en god sak.

En annan anledning för att man riktat in sig mer på den digitala delen av marknadsföringen snarare än den traditionella är att män varit föremål för en del kritik på grund av aggressiva försäljare som jobbat från olika callcenter som IOGT-NTO anlitat som ett led i deras traditionella marknadsföring.

Man har helt enkelt inte haft kontroll över själva processen där de anställda på olika call center i princip haft fria händer att utlova alla möjliga typer av incitament för att på sås sätt får kunderna att börjar prenumerera på lotter hos Miljonlotteriet.

Om man ska lista några konkreta exempel på var Miljonlotteriet marknadsför sig så är det olika former av sociala kanaler där man främjar sunt spelande gentemot att maximer vinsten från varje enskild kund. Man använder sig av annonser där man framför budskapet om att man genom att spela med miljonlotteriet stödjer arbetet mot missbruk, vilket är något som alltid varit aktuellt på agenda samtidigt som individer tenderar att ha en benägenhet att vilja mer än gärna att stödja dessa former av aktiviteter.

Om du läser de större nyhetssidorna, surfar på olika sociala medier samt använder nätet i allmänhet på ett frekvent sätt så är chansen stor att du redan har eller kommer mest sannolikt att får erfara Miljonlotteriets satsning på den digitala delen av marknadsföringen.

Hur man vänder och vrider på det hela så är Miljonlotteriet här för att stanna och om du vill spela på ett schysst sätt samtidigt som du vill främja en god sak så är Nykterhetsrörelsens lotteri som du ska välja. Så mycket bidrog Miljonlotteriet med till IOGT de senaste tjugo åren: 2 miljarder svenska kronor!