Annons ↓ Annons ↑

FestiVAL Illegal vill bidra till högt deltagande – och få fler att värna om asylrätten

Det är nu fjärde året i rad som den ideella organisationen Ingen människa är illegal (IMÄI) anordnar Festival Illegal i Göteborg. I år är det dock lite speciellt, då festivalen hålls under valhelgen och har därför bytt namn till FestiVAL Illegal.
–Vi vill uppmuntra fler att gå och rösta på demokratiska partier, säger Alejandra Cerda.

Alejandra Cedra är en av de just nu tretton eldsjälar som tillsammans arrangerar FestiVAL Illegal 2018. Förutom att lyfta asylfrågor, syftar festivalen till ett ökat valdeltagande bland allmänheten.

– Vi vill få fler att förstå att vi måste värna om asylrätten och de mänskliga rättigheterna. Sverige har tidigare varit ett föregångsland när det gäller asylrätt, men de senaste åren har något hänt. Flyktingar ska ha samma rättigheter som alla andra.

Organisationen IMÄI finns över hela landet och arbetar dygnet runt med frågor som rör mänskliga rättigheter. Enligt Alejandra är FestiVAL Illegal 2018 ett sätt att öppna upp och bjuda in allmänheten till att aktivt delta i den offentliga diskussionen.

– Rasismen har nått en nivå som är så pass allvarlig att vi inte har råd att utesluta någon från det politiska samtalet. Det är viktigt att fråga sig själv hur samhället ska vara, för man vet aldrig när man är i behov av asylrätten, man vet aldrig när man själv behöver fly.

“Det pratas för mycket om integration och invandring som ett problem, och för lite om invandrare och asylsökandes rättigheter”

Alejandra är själv uppvuxen i en familj som varit på flykt och som varit i behov av asyl. Hennes föräldrar flydde från Chile till Sverige på 80-talet, och enligt Alejandras Pappa har klimatet blivit annorlunda idag.

– Jag och pappa har pratat väldigt mycket om detta, och när de kom till Sverige blev de välkomna med öppna armar. Idag har mycket förändrats, klimatet har blivit mycket hårdare och därför känner vi att det är extra viktigt att lyfta dessa frågor. Asylrätten är en rättighet som vi aldrig ska ta för given. Det är en grundpelare i samhället som betyder mycket för många, säger hon och fortsätter:

– Det pratas för mycket om integration och invandring som ett problem i Sverige, och det pratas för lite om invandrare och asylsökandes rättigheter och om vårt samhällsansvar för de som kommer hit.

Alejandra pausar en stund.

– Det pratas också för lite om rasism. Jag menar, det finns ju lagar som vi har signat upp oss på att vi ska följa. Jag önskar att människor börjar fundera över det och bli mer ifrågasättande till de politiska budskapen.

“Jag hoppas att folk röstar på partier med demokratiska värderingar. Alla har ju inte det tyvärr”

Ifrågasättande, på vilket sätt?
– Att man ska fråga sig vad budskapen innebär och vad det betyder. Alla är så klart insatta i olika frågor på olika sätt, men i Sverige har vi bra förutsättningar, så som utbildning och tillgång till information på internet, bibliotek och medier överlag. Ibland känns det som att folk söker så enkla lösningar och struntar i vad det innebär i slutändan.

Trots att Alejandra själv är svenskfödd, har hon otaliga gånger fått sin identitet ifrågasatt, och lika många gånger behövt svara på frågan vart hon kommer ifrån. Men identitet är något hon själv menar inte är statiskt, varken i Sverige eller i något annat samhälle.
Bara för att jag är uppvuxen med invandrarföräldrar och själv är född i Sverige, betyder det inte att jag är det ena eller det andra. Jag är född och uppvuxen i Stockholm, så jag identifierar mig själv som stockholmare, men jag pratar spanska och har kanske mer latinamerikanska inslag med mig än en “typisk svensk” familj. Mångfald ligger i människans natur, ingenting är svart eller vitt, ingenting är rätt eller fel.

Eftersom Alejandra brinner för dessa frågor har hon nu engagerat sig i FestiVAL Illegal 2018, som just nu är i  planeringsfasen. Programmet är inte helt spikat än, men filmvisningar kommer varvas med punkspelningar, klubbkvällar och panelsamtal.

– Det kommer vara en blandning av stundens allvar och en trevlig tillställning där alla ska kunna hitta något som passar en själv. Vi vill sänka ribban så att ingen ska känna sig exkluderad för att man inte är så politiskt insatt, festivalen ska vara till för alla.

Vad hoppas du mest på inför årets festival?
– Jag hoppas att vi kan bidra till högt valdeltagande, och att folk röstar på partier med demokratiska värderingar. Alla partier har ju inte det tyvärr, och det gör mig orolig inför valet.

Artikeln publicerades ursprungligen i Djungeltrumman #52.