E-cigaretter som Nikotinersättningsbehandling (NRT): En Ny Horisont för Rökavvänjning